مدرسه رضوان

مدرسه رضوان

ما در مدرسه رضوان با بيش از يك دهه تجربه در حال ساختن آينده اي بهتر براي كودكان هستيم و در اين راه با اشتياق فراواني به پيش مي رويم.
تلاش ما بر اين است كه با تراز علمي تيزهوشان آموزشي جديد و متمايز از خود ارائه دهيم.
ما به خوبي از نتيجه كارمان آگاه هستيم و آن خلق تجربه اي متفاوت و متمايز در آموزش كودكان شماست.